dinsdag, mei 21, 2024
Home > koers > Forex

Forex

Met het handelen in valuta is veel geld te verdienen terwijl de verliezen, met de nodige discipline, beperkt kunnen worden. Bij forex gaat het er om dat je profiteert van de verandering in waarden welke verschillende valuta ten opzichte van elkaar hebben. Het meest populaire valutapaar waarin gehandeld wordt is de koers van de US dollar ten opzichte van de euro.

De forex markt is zeer liquide, er gaat dagelijks 3.000 miljard dollar in om. De vorming van de koersen is bij valuta’s van minder factoren afhankelijk dan bij de vorming van aandelenkoersen. Om deze reden handelen veel mensen actief in forex. In dit artikel zullen we toelichten hoe het handelen in forex in zijn werking gaat.

Valutaparen

Bij de handel in forex gaat het altijd om de waardeontwikkeling van twee verschillende valuta ten opzicht van elkaar. Zo kan je de visie hebben dat de waarde van de euro zal gaan stijgen, maar het gaat erom tegenover welke valuta de euro in waarde zal stijgen. Zo kan de waarde van de euro ten opzicht van de Japanse Yen stijgen terwijl de waarde van de euro ten opzichte van de US dollar daalt. Wil je profiteren van een waardestijging van de euro ten opzichte van de US dollar dan zal je moeten handelen in het EUR/USD valutapaar.

Handelen met een hefboom
De populariteit van forex ligt voor een belangrijk deel in het feit dat het mogelijk is om met een hefboom te handelen. Zonder hefboom zou de handel in valuta niet echt spannend zijn en zeker op de korte termijn nauwelijks winst kunnen opleveren. Schommelingen welke valutaparen ten opzichte van elkaar hebben zijn doorgaans vrij gering. Normaal gesproken veranderd de waarde van verschillende valuta slechts enkele tienden van procenten per dag. Onder bijzondere omstandigheden kan dit misschien oplopen tot 1% per dag. Dit terwijl bekeken over een termijn van enkele weken valutaparen vaak binnen een kleine bandbreedte van elkaar bewegen.

Door gebruik te maken van financiële instrumenten welke een hefboom hebben kunnen er ondanks de geringe bewegingen in de valuta’s toch grote winsten worden behaald. Bij de handel in forex is een hefboom van 200 eerder norm dan uitzondering, er zijn zelfs aanbieders welke financiële instrumenten met een hefboom van 400 aanbieden. Als je voor 100 euro investeert in het valutapaar EUR/USD en je hebt een hefboom van 200 dan investeer je eigenlijk 100 x 200 = 20.000 euro in dit valutapaar. Je winsten of verliezen lopen mee alsof je voor 20.000 euro hebt geïnvesteerd.

Hoe de koersen aangegeven worden
De koers tussen de euro en de US dollar wordt doorgaans aangeven als EUR/USD. Omdat de euro als eerste aangegeven staat wordt dit de base currency genoemd. De USD wordt als tweede genoemd en is de quote currency. Als de koers EUR/USD 1.1145 is dan is de waarde van 1 euro (de base currency) 1.1145 US dollars. Om 1 dollar te kunnen kopen is 1.1145 US dollar nodig.

De spread
Je kan nooit een valuta kopen en op het zelfde moment weer verkopen voor dezelfde waarde. Er is een spread; een verschil in prijs welke je betaald voor de aankoop en voor de verkoop. Voor de aankoop van EUR/USD geldt bijvoorbeeld een prijs van 1.1147 bij een prijs van 1.1145 voor het verkopen. De spread in dit voorbeeld is 0.0002 euro. Wil je de aangekochte EUR/USD zonder verlies weer verkopen dan zal de waarde eerst met 0.0002 euro moeten stijgen.

Alle forex brokers werken met een spread. En hoe kleiner de spread is des te gunstiger dit is voor de valuta handelaar. Je kan immers eerder de aangekochte valuta met winst verkopen. Het is dan ook gebruikelijk dat verschillende forex brokers elkaar beconcurreren door het aanbieden van kleine spreads. Het verschil tussen aan- en verkoopprijs, de spread, is de winst voor de forex broker.

Bij forex brokers werkt het anders dan bij bijvoorbeeld het handelen in aandelen. Bij de handel in forex betaal je namelijk geen commissiekosten voor het uitvoeren van een order. Het enige wat je betaald is de spread.

Het voorspellen van valutakoersen
Veel beleggers zijn van mening dat de koersen van valuta beter te voorspellen zijn dan die van aandelen. Bij aandelen is het zo dat een bedrijf te maken kan krijgen met bijvoorbeeld een overname waardoor de waarde plotseling heel veel stijgt of het bedrijf kan met een winstwaarschuwing komen waardoor de waarde van het aandeel plotseling heel veel daalt. Zo zijn er nog veel meer factoren, welke een niet te voorspellen karakter hebben, te bedenken waardoor de waarde van een aandeel in korte tijd veel kan veranderen. Bij valutaparen speelt dit niet. De prijsontwikkeling is van minder factoren afhankelijk en omdat de forex markten zo liquide zijn, zijn de prijsontwikkelingen ook beter te voorspellen. Hiervoor wordt veelal gebruik gemaakt van technische analyse.

Bij technische analyse wordt ervan uitgegaan dat alle beschikbare informatie in de koersen is verwerkt. Hierdoor hoeft minder rekening gehouden te worden met fundamentele factoren.

Bij de handel in forex wordt vooral op de korte termijn gehandeld, ook wel daytrading genoemd. Bij daytrading neem je gedurende de dag een positie in welke je gedurende de dag ook weer zult sluiten. Het voordeel hiervan is dat je gerust kan gaan slapen zonder je zorgen te moeten maken over het verliezen van vermogen terwijl je ligt te slapen. Daytrading vereist wel dat je inzicht moet hebben in koersontwikkelingen op de korte termijn. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van grafieken welke de koers ontwikkeling van valutaparen gedurende de dag grafisch weergeven. Voor het ‘lezen’ van de grafieken is wel de nodige kennis vereist en ter ondersteuning hiervan wordt gebruik gemaakt van speciaal voor dit doel ontwikkelde software. Deze software houdt rekening met allerlei technische variabelen welke op bepaalde momenten koop- of verkoopsignalen kunnen geven. De valutahandelaar zal op basis van zijn ervaring en kennis een inschatting moeten maken over de betrouwbaarheid over deze koop- of verkoopsignalen en aan de hand daarvan besluiten om wel of geen posities in te nemen.